Menu

Bestyrelse

Bestyrelsen er skolens øverste beslutningsorgan

Bestyrelsen har den overordnede beslutningsret på pædagogiske og økomiske spørgsmål
Bestyrelsen beslutter skolens vedtægter, som efterfølgende godkendes af Helsingør kommunes kommunalbestyrelse.
Bestyrelsen efterser at skolen lever op til lovgivningen for produktionsskoler
Bestyrelsen har det regnskabsmæssige ansvar, og udpeger skolens revisor, efter regler for valg af revisor.
Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt.
Bestyrelsen konstituerer sig for en 4-årig periode, svarende til en byrådsperiode

Betyrelsesmedlemmerne:

Formand
(Udpeget af Helsingør Byråd)

Erling (Skipper) Hansen
Stengade 57
3000 Helsingør
Tlf. 49 22 45 91
e-mail: eha11@helsingor.dk

 

Næstformand
(Udpeget af Helsingør
turist- og erhvervsforening)

Peter Slaatorn
H.P. Christensensvej 1
3000 Helsingør
Tlf. 49 25 21 00
email: ps@udviklingnord.dk

Medlem af bestyrelsen
(Udpeget af LO Nordsjælland)

Vibeke Schmidt
LO Nordsjælland
Milnersvej 41 D
3400  Hillerød
Tlf. 48 22 44 04
e-mail: vs@lonsj.dk

Medlem af bestyrelsen
(Udpeget af LO3F)

Torben Christensen
3F
Rønnebær Alle 106
3000 Helsingør
Tlf. 88 92 21 85

e-mail: torben.christensen@3f.dk

Medlem af bestyrelsen          
(udpeget af Helsingør Byråd)


Gitte Kondrup
Gl. Banegårdsvej 2
3000  Helsingør
email: gko11@helsingor.dk

Medlem af bestyrelsen          
(udpeget af en arbejdsgiverorganisation i)

John Brødbæk
Ndr. Strandvej 271
3140  Ålsgårde
jb@mraugust.dk

Medarbejderrepræsentant

Christian Lundgren
Fabriksvej 32
3000 Helsingør
Tlf. 30940006
e-mail:cl@ps-sundet.dk

Sekretær

Christian Saggau
Produktionsskolen
Sundet
Fabriksvej 32
3000 Helsingør
Tlf. 49 25 51 50
e-mail: csa@ps-sundet.dk

Nuværende bestyrelsesperiode udløber 31. marts 2014